Poplachová zabezpečovací signalizace - PZTS

PZTS

V dnešní době se žádný moderní objekt neobejde bez systému PZTS, určeného k ochraně majetku a osob. Vybavení objektu systémem PZTS spočívá v instalaci snímačů, které monitorují různé stavy:

 • pohyb v prostoru
 • otevření oken a dveří
 • rozbití skla
 • otřesy, vrtání, broušení
 • oheň, vodu, plyn

Údaje z těchto snímačů zpracovává speciální zabezpečovací ústředna, která po detekci aktivuje:

 

A) hlavní poplachové procedury:

 • spuštění vnitřní a venkovní sirény
 • poskytnutí informace zásahové jednotce na pult centralizované ochrany PCO Policie ČR, nebo soukromé agentury
 • poskytnutí informace určeným osobám

B) doplňkové procedury:

 • aktivace kamerového systému do režimu zvýšené ostrahy
 • zobrazení v grafické počítačové nadstavbě u rozsáhlých systémů
 • spuštění varovného hlášení prostřednictvím centrálního ozvučení objektu
 • uzamčení prostor zvláštního významu / trezorová místnost /
 • odpojení elektrického proudu
 • uzavření přívodu plynu
 • uzavření přívodu vody

 

Ovládání systému se provádí nejčastěji pomocí klávesnice, ale i jinými způsoby např. příkazovou SMS zprávou z mobilního telefonu, po internetu, příkazem z počítače strážní služby, automaticky v závislosti na čase apod.. Systém PZTS lze využít i k jiným účelům, např. k ovládání elektrických spotřebičů v domě.

Rozsah elektrického zabezpečení v bytových jednotkách a domech se volí individuálně po konzultaci se zákazníkem, v komerčních objektech se klade důraz na podnikové standardy, v obou případech se postupuje podle technických norem především z ohledem na stupeň rizikovosti a vliv prostředí.

 

Firma EXPERT SECURITY Vám nabízí bezplatnou konzultaci, návrh, vypracování cenové nabídky a následnou profesionální instalaci.

O nás

Společnost EXPERT SECURITY se soustředí na zakázky zahrnující všechny oblasti slaboproudých technologií v průmyslových výrobních podnicích, na čerpacích stanicích, skladech, parkovištích, administrativních budovách a v oblasti rodinné výstavby.

Kontakt

EXPERT SECURITY CZ spol. s r.o.
Podhorská 137/23
150 00 Praha 5
IČ: 27931561
DIČ: CZ27931561

+420 737 270 002

obchod@expertsecurity.cz